boende, tryffel och naturupplevelser utöver det vanliga

Exklusivt boende på heden med stenhus från 1700-talet smakfullt renoverade. Husen hyrs ut tillsammans eller var för sig.

Avskild, lugn och äkta miljö. Gården ligger mitt i den 300 ha stora hagen. Idag Naturreservat, 2024 Nationalpark. På marken finns ett flertal boplatser från järnåldern. Med sitt höga naturvärde finns det fler än 400 rödlistade arter. Fågellivet är mycket framträdande, på marken syns bland annat örn segla majestätiskt över heden.

På Bräntings är det inte långt till havet. Baddagens kust väljs efter vindriktningen. Mer bilder hittar ni på Instagram brantingsgard #bräntingstorp #bräntingshögralägenhet och #bräntingsbrygghus. Hemsidan haltar tyvärr just nu. Under fliken boka finns 2024 års kalender och priser.

Varmt välkommen!

bo på bräntings

bo på bräntings

Torpet Brygghuset Högra lägenheten

läs mer

tryffel

tryffel

läs mer

omgivning

omgivning

läs mer

artiklar

artiklar

läs mer