På Bräntings bor man mitt i ett naturreservat. Naturvärden är så höga att marken kommer att ingå i den blivande nationalparken. Fågellivet är rikt. Både havs- och kungsörn svävar över heden tillsammans med tofsvipor, strandskator, tranor m.fl. I området finns mer än 350 rödlistade arter där man även kan räkna flera endemiska.